Konferencja – MŚP w perspektywie finansowej Unii Europejskiej

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego i do Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z inicjatywą zorganizowania konferencji, przy udziale Konwentu Marszałków i innych dysponentów środkami unijnymi,  poświęconej udziałowi małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Zorganizowanie konferencji jeszcze w tym roku ważne jest z kilku powodów. Podstawowy, to zainteresowanie środowiska przedsiębiorców sektora MŚP tematyką funduszy unijnych oraz konieczność zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności firm tego sektora gospodarki narodowej. Rozwój mniejszych firm powiązany jest ściśle ze zwiększeniem dostępności MŚP do środków unijnych zarówno w ramach programów regionalnych jak i krajowych, do kredytów bankowych i do funduszy poręczeniowych.

Przewidywane wprowadzenie instrumentów zwrotnych wymagać będzie zdecydowanie silniejszego ich promowania tak, aby potrafili z nich korzystać nie tylko dotychczasowi beneficjenci środków unijnych, ale i inne firmy.

ZRP widzi także potrzebę rozwoju sieci Punktów Informacyjno – Doradczych pomocnych w szczególności firmom mikro w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków unijnych. Sieć Punktów Informacyjno – Doradczych powinna skuteczniej promować fundusze regionalne i krajowe.

Szczególnie intensywnych działań wymaga przybliżenie nowych instrumentów finansowych skierowanych do sektora MŚP.