Konferencja MŚP a dialog społeczny

Uwarunkowania rozwoju MŚP i rozwój dialogu społecznego będą tematem konferencji organizowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 29 listopada 2010 roku w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badań na temat wiedzy uczniów rzemiosła o dialogu społecznym.

 

Wiedza młodych ludzi na temat zasad funkcjonowania dialogu społecznego jest wciąż niewystarczająca. Dlatego warto byłoby wprowadzić do programów szkolnych blok tematyczny poświęcony dialogowi społecznemu. Dzięki temu młodzież byłaby przygotowana do wykorzystywania narzędzi dialogu społecznego w swoim życiu zawodowym.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie również najnowsza książka autorstwa Jana Klimka i Sabiny Klimek „Przedsiębiorczość bez tajemnic”.

 

Prof. Jan Klimek jest autorem wielu opracowań teoretyczno-praktycznych związanych z przedsiębiorczością – zwłaszcza z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzi własną firmę cukierniczą i działa w samorządzie rzemiosła. Jest współtwórcą polsko-szwajcarskiego projektu wspierania przedsiębiorczości w Polsce.

 

Książka „Przedsiębiorczość bez tajemnic” porusza zagadnienia dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim, innowacyjności, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz idei flexicurity w małych i średnich przedsiębiorstwach (ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych). Książka stanowi swojego rodzaju podręcznik dla wszystkich przedsiębiorców – zarówno dla prowadzących działalność jak i dla tych, którzy dopiero przymierzają się do założenia firmy.