Konferencja MRR podsumowująca pierwszy etap wdrażania PO Kapitał Ludzki, Warszawa