Konferencja Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa

Sekretariat Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa oraz Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają  na konferencję inauguracyjną Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa w dniu 21.10.2010r. w godzinach 10.30-16.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu udział wezmą m.in.: Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Bożena Lublinska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Magdalena Swidnicka – Wołynska – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Agata Oklinska – Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztof Wieckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać zgłoszenie na adres Sekretariatu Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa oraz Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego: kst@ofop.eu. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 12 października 2010 roku.

Szczegółowy program spotkania w załączniku.