Konferencja inaugurująca „Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa”

Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia zaprasza na pierwszą konferencję inaugurującą „Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa” na temat partnerstwa w Unii Europejskiej i jej realizacji w polskich warunkach, która odbędzie się 21 października 2010 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ulicy ul. Wspólnej 2/4.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do osób, które w komitetach monitorujących fundusze europejskie 2007-2013 reprezentują związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe oraz środowiska naukowo-akademickie.

Głównymi tematami poruszanymi na konferencji będą m.in.: skuteczność organizacji partnerstwa w kontekście funduszy europejskich oraz system finansowania organizacji społecznych.

Spotkanie będzie okazją do wzajemnie poznania się przedstawicieli wielu środowisk i wymianę doświadczeń.

Szczegółowe informacje w załączniku.