Konferencja dotycząca funduszy unijnych

Tworzenie antykryzysowych i strategicznych rozwiązań dla spółdzielczości wszystkich branż przy wykorzystaniu funduszy unijnych jest tematem dwudniowej konferencji z  warsztatami w dniach 9-10 listopada 2009 r. w Supraślu koło  Białegostoku.

Problematyka ta jest realizowana w ramach krótkoterminowego  informacyjno-szkoleniowo-koncepcyjnego projektu „Fundusze Unijne jako instrument kreacji antykryzysowych rozwiązań dla spółdzielczości z wykorzystaniem dobrych praktyk” realizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą. Środki na jego realizację zostały przyznane z PO „Pomoc Techniczna” w ramach konkursu na promocję wykorzystania przez Polskę funduszy europejskich na 5 – lecie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej zorganizowanego przez MRR i UKIE.

Tematyka tego spotkania jest kontynuacją zorganizowanych w 2008 r. przez KRS  trzech warsztatów w formie „burzy mózgów”, na których opracowano „Zarys koncepcji strategicznych programów dla spółdzielczości”. Celem głównym tamtych i obecnych warsztatów jest: Utworzenie sieci partnerskiej poprzez współpracę, integrację i działania innowacyjne między spółdzielniami tej samej branży, spółdzielniami różnych branż spółdzielczych oraz ośrodkami naukowymi, badawczo rozwojowymi, samorządami terytorialnymi i innymi podmiotami.  

Celowi temu przyświeca ograniczanie skutków narastającego kryzysu finansowego, a w konsekwencji gospodarczego i społecznego. Bezwzględną rywalizację -_ w której „duży może więcej” -  jako mechanizm tej ekonomii, zastąpmy jej przeciwieństwem – współpracą i integracją w układzie sieci partnerskiej małych i średnich przedsiębiorstw, także spółdzielczych oraz gospodarstw rolnych i domowych.

Zapraszamy do udziału osoby o „szerokim spojrzeniu” z ciekawymi pomysłami i nieszablonowym myśleniu, zainteresowanych lub przekonanych do idei spółdzielczości.
Każdy chętny musi wypełnić Ankietę kwalifikacyjną uczestnika projektu i przesłać na e-mail: Cichocka@krs.com.pl. O zakwalifikowaniu do 70 osobowej grupy uczestników poinformujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej do 5 listopada br. Zakwalifikowany uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu do Supraśla.
Miejsce konferencji z warsztatami: Ośrodek Szkoleniowy „Puszcza” w Supraślu, ul. Kodeksu Supraskiego 38

Szczegółowe informacje w załączniku.