Konferencja Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych

Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, organizuje konferencję pt. „Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych”. Celem corocznych konferencji na temat społecznych zamówień publicznych jest upowszechnianie informacji w zakresie prawidłowego i skutecznego uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Obecna edycja szczególną wagę kładzie na potrzebę realizacji w ramach procesu udzielania zamówień publicznych zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Konferencja odbędzie się:

24 października 2018 r. w Warszawie
w Hotelu Sangate Airport – Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 32

Konferencja jest adresowana do zainteresowanych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostki. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

PROGRAM KONFERENCJI