Konferencja Aktywizacja zawodowa Osób Głuchych

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO organizuje konferencję pt. „Aktywizacja zawodowa Osób Głuchych”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku w godz. 10.00–15:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Czy Osoby Głuche mają równe szanse na rynku pracy co osoby słyszące? Czy Osoba Głucha potrzebuje wsparcia w znalezieniu i utrzymaniu pracy? Czy Osoby Głuche mają problemy w zatrudnieniu? Na te i inne pytania będą próbowali odpowiedzieć prelegenci podczas konferencji.

Uczestnicy otrzymają również przykłady dobrych praktyk oraz rozwiązania, które umożliwią lepszy start zawodowy Osób Głuchych. Udział w konferencji będzie też świetną okazją do wymienienia się doświadczeniami.

Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy. Zaproszenie w polskim języku migowym znajduje się na stronie: https://bit.ly/33jwKsP

Potwierdzenie obecności należy przesłać na adres: sylwia.gorska@brpo.gov.pl do dnia 26 listopada br. do godz. 12.00

Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM