Kondolencje

Związek Rzemiosła Polskiego
Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska

________________________________________________________

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że do domu Ojca odszedł

Ś.╬P.

Marek Drzażdżyński

Wspaniały człowiek, utalentowany rzemieślnik-zegarmistrz dla którego zegary nie miały tajemnic. Naprawiał je, a ich mechanizmom przywracał życie. Zamiłowanie do tego co robił zawsze zjednywało mu grono życzliwych, sprzyjających i pełnych uznania osób.

Marek pracował zawodowo z pasją, którą przenosił na działalność w organizacji rzemiosła na rzecz społeczności rzemieślników. Przez wiele lat piastował funkcję Starszego Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m. st. Warszawy, był członkiem komisji egzaminacyjnej i mistrzem szkolącym uczniów w zawodzie zegarmistrz, członkiem władz Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, współpracował także z Ogólnopolską Komisją Złotniczo-Jubilerską Związku Rzemiosła Polskiego.

Karty z zapisami o wydarzeniach, które odbyły się za Jego  przyczynkiem i z Jego udziałem, niewątpliwie tworzą piękną księgę, do której wspomnień będziemy sięgali,  aby pocieszyć się że mieliśmy w swym życiu szczęcie poznania Go. Słuchając kurantów powracać będziemy do wspomnień, w których wizerunek Marka i Jego wielkie serce na zawsze się utrwaliły.

Po tak wielkiej stracie łączymy się w bólu z Rodziną i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Z poważaniem
Ogólnopolska Komisja  Złotniczo-Jubilerskiej ZRP
Przewodniczący, V-ce Prezes ZRP
Janusz Kowalski

Kondolencje