Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego na temat kolejnej odsłony Strategii UE 2020

Komisja Europejska ogłosiła 3 marca 2010 r. plan rozwoju gospodarczego UE na najbliższe 10 lat, tzw. Strategię Unii Europejskiej do 2020 r.

Strategia UE 2020 ma dać podstawy dla bardziej ekologicznego rozwoju gospodarczego Europy, który umożliwi jednocześnie walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do założeń tego dokumentu.

„Dokument zawiera szczytne cele, ale brakuje jednoznacznie opisanych instrumentów ich realizacji. (…) Komisja na bardzo wysokim poziomie ogólności wypowiada się, w jaki sposób te ogólne strategiczne cele miałyby być wdrażane przy uwzględnieniu zróżnicowania, jakie występuje w Europie, w odniesieniu do poziomu rozwoju krajów członkowskich, umiejscowienia geograficznego, specjalizacji branżowej itp.” – czytamy w komunikacie Związku Rzemiosła Polskiego.

Więcej informacji w załączniku.