Komunikat ZUS

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , ZUS ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2017 r. wynoszą odpowiednio:
1.    35 522,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
•    2838,60 zł – od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.,
•    2953,30 zł – od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.,
•    3047,50 zł – od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.,
•    2954,50 zł – od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.,
•    2979,00 zł – od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
2.    65 969,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości.
Więcej: LINK