Komunikat w sprawie wznowienia naboru wniosków o dofinansowanie, w formule de minimis, projektów realizowanych ze środków na promocję eksportu w 2021 r.

Departament Rozwoju Inwestycji (DRI) Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, uprzejmie informuje, że z dniem 29 marca 2021 r., wznawia nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach rozporządzeń:

  1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1569),
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. Z 2014 r, poz. 1570),
  3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1571),
  4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r, poz. 1572).

DRI zwraca uwagę, że – zgodnie z ww. rozporządzeniami – ostatecznym terminem złożenia wniosków jest dzień 31 maja 2021 roku. Niemniej, w sytuacji szybszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w 2021 roku, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie naboru.

Wsparcie możliwe jest dla polskich przedsiębiorców w ramach 4 instrumentów na:

  1. projekty branżowe, tj. udział w targach i wystawach jako wystawca (duże, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa),
  2. przedsięwzięcia promocyjne, tj. organizację konferencji, seminariów  (duże, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa),
  3. wydawnictwa proeksportowe  (duże, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa),
  4. uzyskanie certyfikatu wyrobu umożliwiającego eksport wyrobów, ale wymagane tylko na rynki poza UE  (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

więcej ->

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/instrumenty-wsparcia-eksportu

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/finansowanie-eksportu/De-Minimis