Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego dot. zapytania ofertowego na przerysowanie 700 grafik do zadań, celem zamieszczenia ich na platformie EWR

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego dot. zapytania ofertowego na przerysowanie 700 grafik do zadań, celem zamieszczenia ich na platformie EWR

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności w dniach 13.01.2020 – 21.01.2020 r. przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2020 r., które dotyczyło opracowania 700 grafik do zadań egzaminacyjnych, celem ich adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR.

Do dnia 21 stycznia br. wpłynęło 18 ofert. Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej: https://bit.ly/37wyWzV