Kompromis wymaga przygotowania

W dniach 1-3 grudnia 2010 r, w Krynicy Zdrój, odbyło się czwarte szkolenia w ramach zadania 5 Warsztaty Negocjacyjne. W szkoleniu wzięło udział 25 osób. Szkolenie przeprowadziła Firma GreenApple, a głównymi trenerami była Pani Anna Wojciechowska i  Pan Jerzy Filonik.

Podstawowymi tematami podejmowanymi w trakcie szkolenia były: Informacja o projekcie – koordynator projektu; Kluczowe pojęcia w negocjacjach; Przebieg negocjacji ( przygotowanie, sondowanie, składanie propozycji, finalizacja);Taktyka w negocjacjach; Symulacja negocjacyjna; Przełamywanie barier na drodze do porozumienia oraz ćwiczenia w dochodzeniu do konsensusu.

Praca nad wyżej wymienionymi tematami przebiegała w dwóch  grupach. Podczas warsztatów szkoleniowych trenerzy stosowali następujące metody podnoszące efektywność szkolenia: interaktywne ćwiczenia praktyczne, praca indywidualna i praca grupowa, brain-storming, mini wykłady i prezentacje, dyskusje moderowane przez trenerów, scenki i odgrywanie ról, case studiem, nietypowe ćwiczenia uruchamiające kreatywność i jednocześnie wiążące się z celami biznesowymi, techniki przyspieszonego uczenia pozwalające na szybkie i trwałe przyswajanie materiału.

Uczestnicy szkolenia otrzymali duży obszar informacji i po każdym ćwiczeniu był czas na dyskusje i podsumowanie.

W ankietach końcowych uczestnicy podkreślali praktyczną wartość szkoleń, dobre prowadzenie oraz interesującą dyskusję.