Komisja Trójstronna wznowiła obrady

W piątek 10 lutego po pół rocznej przerwie wznowiło obrady Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Nowym przewodniczącym TK jest minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W spotkaniu wziął udział Premier Donald Tusk.

Premier Tusk przeprosił partnerów społecznych za przewlekłą procedurę wyłaniania nowego przewodniczącego Komisji po wyborach parlamentarnych. Zobowiązał się do przyspieszenia tempa prac  Komisji Trójstronnej i obiecał, że jako szef rządu będzie się angażował się w działania na rzecz dialogu społecznego jako drogi rozwiązywania bieżących problemów społeczno-gospodarczych. Zdaniem szefa rządu jednym z ważniejszych zagadnień, wymagające szybkiej konsultacji jest reforma emerytalna i ograniczenie przywilejów emerytalnych. Z uwagi na skargi partnerów o nagminnym łamaniu przez resorty ustawy o Trójstronnej Komisji premier będzie nadzorował procedury prowadzonych konsultacji.

Związki zawodowe z zadowoleniem przyjęły zapewnienia premiera, tym bardziej, że już wielokrotnie mówiły o potrzebie dialogu nawet w sprawach wyjątkowo trudnych. Uciekanie od rozmów doprowadza do konfliktów, które mogą skutkować demonstracjami i niepokojem społecznym.

Organizacje pracodawców z kolei opowiedziały się za przywróceniem dialogu autonomicznego, który umożliwi rozstrzygnięcie spornych kwestii i wypracowanie wspólnych, dla strony pracodawców i związkowej, stanowisk.

Partnerzy społeczni mają osiem dni na przygotowanie propozycji, najważniejszych ich zdaniem tematów, którymi powinna zająć się w najbliższym czasie Komisja.