Komisja Trójstronna poparła inicjatywę ZRP dotyczącą funduszy pożyczkowych

Przedstawiona przez Związek Rzemiosła Polskiego koncepcja stworzenia systemu lokalnych samorządowych funduszy pożyczkowych była jednym z tematów posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych 30 lipca 2010 roku.

Członkowie Komisji Trójstronnej zgodzili się, że brak dostępu do kapitału jest wciąż jedną z największych barier blokujących rozwój polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego postulat Związku Rzemiosła Polskiego dotyczący stworzenia systemu funduszy pożyczkowych zyskał aprobatę partnerów społecznych.

Członkowie Komisji wezwali rząd do:
– rozbudowy istniejącego systemu funduszy pożyczkowych poprzez tworzenie funduszy gminnych (z udziałem samorządów lokalnych);
– liberalizacji przepisów dotyczących zakresu działań, na które może być udzielona pożyczka;
– uproszczenia procedury pożyczkowej;
– wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania (Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju).

Tekst uchwały w załączniku.