Komisja Europejska zagroziła Polsce sankcjami za odpady

Polska jest wśród pięciu państw Unii Europejskiej, które nie wdrożyły jeszcze tzw. dyrektywy o odpadach, zobowiązującej kraje członkowskie m.in. do ponownego wykorzystania odpadów. Komisja Europejska zagroziła, że jeśli nie zrobimy tego w ciągu 2 miesięcy, może zastosować sankcje.

12 grudnia 2010 roku minął czas na poinformowanie KE przez państwa UE o transpozycji do prawa krajowego dyrektywy ramowej w sprawie odpadów z 2008 roku. 16 czerwca 2011 roku Komisja Europejska upomniała kraje, które wciąż tego nie zrobiły. Są wśród nich Bułgaria, Cypr, Estonia, Grecja i Polska.
 
Komisja Europejska poinformowała, iż „Państwa członkowskie mają dwa miesiące na dostosowanie swojego prawa. Jeżeli tego nie zrobią, Komisja może skierować sprawy przeciw nim do Trybunału Sprawiedliwości UE i zwrócić się o nałożenie sankcji finansowych bez konieczności oczekiwania na wyrok trybunału”.

Mali i średni przedsiębiorcy powinni znać prawo, które prawdopodobnie już niebawem wejdzie w życie. W gąszczu regulacji często nie zdają sobie sprawy, jakie obowiązki, np. z zakresie recyklingu na nich ciążą, a niewypełnienie ich wiązać się może z koniecznością poniesienia kar finansowych.

Ponadto, poprzez niewłączanie problematyki środowiska do swojej działalności, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą tracić ekonomiczne korzyści wynikające z lepszego zarządzania środowiskiem (np. efektywność energetyczna i efektywniejsze wykorzystanie zasobów lub poprawa zarządzania procesami i produktami) oraz eko-innowacji (produkty, procesy i rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony środowiska lub pozwalają na wykorzystanie zasobów np. naturalnych w bardziej efektywny sposób). W oczywisty sposób zmiana regulacji dotyczących odpadów jest szczególnie istotna dla firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów i realizujących plany gospodarowania odpadami.

Więcej informacji w załączniku.