Każdy pracownik jest ważny

Tak brzmi temat przewodni konferencji organizowanej przez PARP. Uczestnicy poznają sposoby skutecznego dla rynku pracy wspierania rozwoju zawodowego pracowników o niskich kwalifikacjach.

 

Czy faktycznie każdy pracownik jest ważny? Osoby o niższych kwalifikacjach charakteryzują się niską stopą zatrudnienia i są najbardziej zagrożone wysokim bezrobociem. Ich sytuacja w porównaniu z pracownikami średnio i wysoko wykwalifikowanymi systematycznie się pogarsza.

Kim są pracownicy o niskich kwalifikacjach i w jakich sektorach pracują? Czy istnieje realna potrzeba ze strony biznesu i pracodawców do zmiany ich kwalifikacji i czy sami pracownicy są w stanie przedsięwziąć środki, które polepszą ich sytuację zawodową? Na te pytania odpowiedzą eksperci i pracodawcy zatrudniający takich pracowników.

 

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się 8 marca br. w Warszawie, przy ul.Pańskiej 81/83 w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w sali Atrium na parterze.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 4 marca 20120 roku.

 

Karty zgłoszeń i program konferencji:

LINK