Kasy fiskalne dla rzemieślników

Ministerstwo finansów wysłało do Związku Rzemiosła Polskiego pismo z odpowiedzią na postulat o utrzymanie zwolnienia od kas dla niektórych zawodów korzystających z karty podatkowej.

Niestety postulaty ZRP nie zostały uwzględnione. W piśmie zwrócono miedzy innymi uwagę na fakt, że niektóre branże korzystające z karty podatkowej, mające tradycyjne nazwy usług, nie zawsze są tradycyjnymi, czy też zanikającymi.

Pismo z Ministerstw Finansów w załączniku.