Kasy fiskalne dla kolejnych podatników od maja 2011 roku

Znany jest już projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2011 roku. Podatnicy mają więc niecały rok na przygotowanie się do czekających ich zmian. Obowiązkiem posiadania kas fiskalnych zostało obciążonych wielu płatników karty podatkowej oferujących m.in. usługi krawieckie, ślusarskie, bednarskie, gorseciarstwa, bieliźniarstwa, modniarstwa, witrażownictwa i kołodziejskie oraz firmy zajmujące się naprawą maszyn i urządzeń rolniczych.

Nie zmienią się natomiast limity obrotów, których przekroczenie zmusi przedsiębiorcę do zainstalowania kasy fiskalnej. Niestety, pomimo postulatów Związku Rzemiosła Polskiego o wprowadzeniu ujednoliconych limitów, zachowane zostały zróżnicowane wysokości obrotów zwalniające z obowiązku prowadzenia kas.