Karta podatkowa do jutra

Przypominamy, że 7 maja mija ostateczny termin wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2013 roku.

Karta podatkowa to uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych. Opodatkowanie w tej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego, wydana na wniosek podatnika.

Ze względu na uproszczenie w rozliczeniu podatku kartę podatkowa wybierają często małe zakłady, w tym firmy rzemieślnicze.