Kampania pod hasłem „W sumie się opłaca”

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialnego za wdrażanie programu, utworzono Radę Konsultacyjną ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy PFR.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w dniu 7 stycznia br. z udziałem m.in. partnerów społecznych – przedstawicieli  reprezentatywnych organizacji, w tym Związku Rzemiosła Polskiego. Przedstawiciele PFR zaprezentowali formy i zakres  materiałów informacyjnych przygotowanych na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej,dotyczącej wdrażania planów. Na tym etapie istotnymi interesariuszami są pracownicy oraz pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób.

Od następnego roku program będzie obejmował firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, następnie 20 i mniejsze firmy. Rolą Rady ma być wspieranie PFR w działaniach promocyjnych, tak aby jak najskuteczniej docierać z informacją do pracowników i pracodawców działających w różnych skalach wielkości.

Partnerzy społeczni są zachęcani, aby włączyć się w różne działania związane z promocją PPK, podkreślając przy tym, że środki gromadzone w ramach PPK nie są miejscem lokowania składek na określony cel, lecz wkładami finansowymi pracowników, stanowiące ich oszczędności, powiększanymi wpłatami pracodawców i z Funduszu Pracy. Procesowi tworzenia ustawy od początku towarzyszyło wiele wątpliwości i niepokojów, zarówno po stronie pracowników jak też pracodawców zawłaszcza małych firm, które  szczególnie są wrażliwe na pojawianie się nowych zobowiązań. Podkreśla się, że  absorbowane w ten sposób środki są istotnym zasileniem dla długoterminowych inwestycji, prowadzących do rozwoju gospodarczego i społecznego. Te kwestie oraz program budowania oszczędności tworzących korzyści dla pracowników i pracodawców to wątki dominujące w wypowiedzi Premiera  Mateusza Morawieckiego w czasie konferencji prasowej, jaka odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w dniu dzisiejszym. Podczas spotkania Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, zaprezentował plany PFR w zakresie wdrożenia systemu PPK, w tym m.in. realizacji kampanii informacyjnej.

Od dzisiaj działa strona www.mojePPR.pl

Więcej informacji: TVP PARLAMENT