JPK w czasie rzeczywistym w opinii Związku Rzemiosła Polskiego

Jak donoszą media, Ministerstwo Finansów planuje skrócenie okresów elektronicznego przesyłania danych i stworzenie centralnej bazy w czasie rzeczywistym. Związek Rzemiosła Polskiego dostrzega potrzebę dalszego uszczelniania systemu podatkowego, jednak w naszej ocenie kolejne proponowane zmiany zaczynają być zbyt restrykcyjne i trudne do wypełnienia przez mikroprzedsiębiorstwa. Małe firmy jeszcze nie rozpoczęły wysyłki rejestrów VAT w formie JPK w okresach miesięcznych, przygotowują się do wypełnienia tego zadania a już zapowiada się skrócenie okresu przesyłki, mówiąc nawet o przesyłaniu danych w czasie rzeczywistym, czyli na bieżąco.

Zdaniem ZRP wprowadzenie takiej zmiany zasadniczo skomplikuje pracę własnych służb księgowych i na tyle utrudni zewnętrzną obsługę księgową przedsiębiorców przez biura rachunkowe, że logistycznie będzie trudna do wypełnienia. Nie ulega wątpliwości, że wzrosną także koszty obsługi księgowej zwiększonych zadań. – Jeżeli doszłoby do znacznego skrócenia okresu przesyłki JPK-VAT, to obowiązki te powinny objąć wyłącznie dużych podatników, bo ci logistycznie sobie z tym poradzą – powiedziała Elżbieta Lutow, ekspert ZRP.

-Niezależnie od tych uwag nie widzimy uzasadnienia do skracania okresów przesyłki rejestrów VAT- JPK w sytuacji, kiedy terminy zwrotu VAT-u dokonywane są w okresach 60-cio lub 180-dniowych od złożenia deklaracji a w przypadkach uzasadnionych terminy zwrotu mogą być wydłużane – dodała. Terminy zwrotu 25 dniowe możliwe są tylko, gdy wszystkie faktury wykazane w deklaracji są opłacone. Urzędy skarbowe mają zatem wystarczająco dużo czasu na kontrolę zasadności zwrotu podatku.