Jednoznaczne określenie towaru i usługi na paragonie

Przypominamy, że od 1 października przedsiębiorcy są zobowiązani stosować paragony fiskalne, które w jednoznaczny sposób określą usługę lub produkt. Zachęcamy do zapoznania się z interpretację Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Nazwy na paragonie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować towar lub usługę zgodnie z wydana przez MF interpretacją jest uzależniony od specyfiki prowadzonej działalności. Podatnik powinien zastosować taki opis, który pozwoli na przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku.

Jako przykład można podać konieczność stosowania nazw konkretnych produktów spożywczych np. zamiast owoce/warzywa należy zastosować konkretną nazwę np. pomidory, jabłka itp. Możliwe jest stosowanie tej samej nazwy w przypadku różnic cenowych lub jakościowych produktów (np. różne odmiany pomidorów), trzeba jednak zwrócić uwagę na obowiązuje różne stawki VAT. Przykładowo pomidory objęte są stawka 5%, a już pomidory suszone stawką 8%, jako artykuł spożywczy o przedłużonej trwałości.

Dokładne wskazówki dotyczące oznaczeń można znaleźć w interpretacji resortu finansów: LINK