Jednodniowe warsztaty dla MŚP

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z Siecią Enterprise Europe Network zapraszają Państwa 11 maja 2010 roku na warsztaty dotyczące udziału małych i średnich przedsiębiorstw w europejskich projektach badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak zrealizować pomysł na dany projekt i uzyskać finansowanie z UE.

Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów z Włoch – APRE oraz Polski z PARP i KPK PB UE.

Szczegółowe informacje w załączniku.