Jarmark Jagielloński w Lublinie. Największe sierpniowe wydarzemie kupiecko-artystyczne