Jan Gogolewski ponownie wybrany na Wiceprezydenta SMEunited

Podczas odbywającego się w dniu 3 grudnia 2019 r. Walnego Zgromadzenia Członków SMEunited, Pan Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – został ponownie wybrany na funkcję Wiceprezydenta SMEunited.

Zgromadzenie wybrało ponadto jednogłośnie nowego Prezydenta SMEunited, którym został Pan Alban Maggiar z francuskiej organizacji CPME.

SMEunited (poprzednio UEAPME) to europejskie stowarzyszenie rzemieślników, małych i średnich przedsiębiorców, zrzeszające ok. 70 krajowych międzysektorowych federacji MŚP, czy europejskich federacji branżowych z ponad 30 krajów Europy. Stowarzyszenie reprezentuje ponad 24 miliony małych i średnich przedsiębiorstw w Europie, które zatrudniają prawie 95 milionów ludzi. SMEunited jest uznaną organizacją pracodawców i Europejskim Partnerem Społecznym, reprezentując interesy zrzeszonych organizacji na forum instytucji Unii Europejskiej.