Jak dobrze zaplanować i sfinansować przedsięwzięcia gospodarcze. Seminaria dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne seminaria „Jak dobrze zaplanować i sfinansować przedsięwzięcie gospodarcze”, które odbędą się w Rzeszowie (16 grudnia )oraz we Wrocławiu (17 grudnia.).

Celem spotkań jest prezentacja nowej pilotażowej usługi doradczo-szkoleniowej, która ma pomóc przedsiębiorcom w realizacji przedsięwzięć gospodarczych finansowanych ze środków zwrotnych oraz omówienie założeń projektu systemowego PARP „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne” w ramach którego jest finansowana. Więcej informacji o usłudze dostępne na stronie:
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Więcej: LINK