IX Posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

18 grudnia 2020 w formie wideokonferencji miało miejsce IX posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP. Posiedzenie otworzył Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Omówiono m.in. aktualny stan wdrażania programów operacyjnych (w tym działania podjęte w ramach programów operacyjnych w związku z pandemią COVID-19), działania planowane do realizacji w ramach środków nowego instrumentu finansowego REACT-EU oraz stan prac nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027, w tym kwestie dot. warunkowości przyznawania funduszy.  Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowali, że proces konsultacji społecznych nowej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 ma się rozpocząć pod koniec tego roku i potrwać do końca stycznia przyszłego roku.