IV Europejskie Forum Banków Spółdzielczych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przedstawiciele świata polityki i gospodarki spotkali się 6 listopada 2011 roku w Warszawie na IV Europejskim Forum Banków Spółdzielczych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Jednym z mówców był Prezes ZRP Jerzy Bartnik.

Głównym celem Forum – uważanego za jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie – jest przede wszystkim nawiązanie i promowanie trwałego, otwartego dialogu między bankami spółdzielczymi, sektorem MŚP, instytucjami europejskimi oraz wszystkimi istotnymi dla tych relacji partnerami. Temat tegorocznego spotkania, które odbyło się dziś w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, to „MŚP i banki spółdzielcze: wyzwania i możliwości rozwoju gospodarki europejskiej”. Spotkanie zostało objęte patronatem Polskiej Prezydencji w UE.

Gośćmi spotkania było wielu przedstawicieli najwyższych organów RP oraz instytucji europejskich, m.in.: Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, Jan Vincent-Rostowski, minister finansów, Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Othmar Karas, przedstawiciel Parlamentu Europejskiego.

Wśród mówców był też Prezes ZRP Jerzy Bartnik. Przedstawił on sytuację polskiego sektora MŚP i najważniejsze wyzwania, przed jakimi obecnie stoją przedsiębiorcy w naszym kraju.

 

Więcej informacji: LINK

Wystąpienie Prezesa ZRP Jerzego Bartnika: LINK

Wywiad Głosu Banków Spółdzielczych z Jerzym Bartnikiem: LINK