Interpretacja w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

W związku z brakiem odpowiedzi z Ministerstwa Finansów na pismo ZRP z grudnia 2007 roku w sprawie skutków podatkowych otrzymania przez pracodawcę częściowego dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych – zamieszczamy do wykorzystania dwie interpretacje Dyrektorów Izb Skarbowych w: Warszawie i Katowicach.

Niestety, z interpretacji wynika obowiązek dokonania korekty kosztów do wysokości otrzymanej dotacji – po otrzymaniu dofinansowania. Korekty należy dokonać w miesiącu otrzymania dotacji.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej od lipca 2007 roku kompetencje urzędów skarbowych do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych przejął Minister Finansów. Zadania te „scedował” na cztery izby skarbowe. Tak więc załączone interpretacje trzeba traktować, tak jak wydane przez Ministra Finansów.