Instytucje badawcze zasługują na wsparcie

Związek Rzemiosła Polskiego poparł propozycję Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi by umożliwić przekazywanie 1-procentowego odpisu z podatku instytucjom prowadzącym w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, w tym przedsiębiorcom posiadający status centrum badawczo-rozwojowego.

Zdaniem ekspertów ZRP  nie ma uzasadnionych powodów aby tylko dlatego, że nie są one jednostkami organizacyjnymi uczelni, Polskiej Akademii Nauk, bądź instytutów badawczo-naukowych  – wyłączać je z możliwości korzystania z wsparcia w postaci 1-procentowego odpisu z podatku CIT.

Jak zwrócono uwagę w wystąpieniu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w grupie tej znajdują się jednostki o bogatym dorobku naukowo-badawczym, których wkład w rozwój nauki jest niekwestionowany i doceniany przez środowiska naukowe.

Treść opinii przesłanej do Ministerstwa Finansów w załączniku