Innowacyjność i kreatywność jako czynniki sukcesu MŚP

Z okazji Światowego Dnia Kreatywności i Innowacji, SMEunited stawia w centrum uwagi wszystkie innowacyjne MŚP, które ulepszają nasze społeczeństwo.

Innowacja nie jest prostym procesem. Zaczyna się od nowego pomysłu, następnie przychodzi pasja, wytrwałość i poświęcenie, aby go zrealizować, bez względu na przeszkody. Ogólnie rzecz biorąc, taki jest sposób myślenia przedsiębiorców, którzy znajdują rozwiązania dla naszych codziennych potrzeb w nowy i kreatywny sposób. Bycie przedsiębiorcą oznacza umiejętność dostrzegania możliwości. Wymaga to zdolności do znalezienia nowego podejścia i opracowania odpowiedniej usługi lub produktu. W tym procesie kreatywność i innowacyjność odgrywają ważną rolę.

W czasie pandemii cyfryzacja dała wielu właścicielom firm w całej Europie możliwość dostosowania swoich modeli biznesowych i dokonania cyfrowej zmiany. Wiele firm skorzystało z możliwości, jakie dają platformy cyfrowe (e-handel, marketing, itp.). Nowe możliwości pojawiają się również wraz z transformacją ekologiczną. Już teraz wiele MŚP daje przykład w sektorach gospodarki cyrkularnej, efektywności energetycznej i ekoinnowacji.

Tysiące MŚP z niecierpliwością czeka na możliwość skorzystania z możliwości, jakie dają unijne programy finansowania w kolejnych perspektywach finansowych i fundusz naprawczy „Next Generation EU”. Jednym z głównych programów w zakresie innowacji i badań jest program „Horyzont Europa”, którego budżet na najbliższe sześć lat wynosi 95,5 mld euro. Ma on na celu promowanie współpracy i wzmocnienie wpływu badań i innowacji na politykę UE.

SMEunited pozytywnie odnosi się do utworzenia Europejskiej Rady Innowacji, pod warunkiem, że 70% jej budżetu zostanie przeznaczone dla MŚP. Ta możliwość finansowania ma coraz większe znaczenie dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować swoje innowacyjne pomysły w praktyce, a nie mają dostępu do prywatnych źródeł finansowania.

Instrumenty te, oparte na podejściu oddolnym, zapewnią przedsiębiorcom ramy do kształtowania rynku przyszłości.

Żródło: smeunited.eu