Innowacyjne branże proeksportowe 2015

W czerwcu ekspert ZRP, Elżbieta Lutow udzieliła wywiadu dotyczącego innowacyjnych branż, grup produktowych lub usługowych polskiej gospodarki o charakterze proeksportowym, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych.

Wywiad prowadziła firma Ageron Polska sp. z o.o. działająca na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Opracowanie zostanie wykorzystane w programie wsparcia finansowego w zakresie promocji i internalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w l. 2014-2020. Opinie i informacje pozyskane w trakcie wywiadów będą wykorzystane w przygotowywanej analizie.

Ekspert ZRP zwróciła uwagę na potrzebę zróżnicowanego podejścia do innowacyjności i budowania przewag konkurencyjnych – z punktu widzenia możliwości organizacyjnych i finansowych oraz specyfiki branżowej mniejszych firm rzemieślniczych.

E. Lutow podkreśliła, często prezentowany przez ZRP pogląd, że wiele przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności technologie tradycyjne również posiada potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Dysponują one cennymi dla konsumentów europejskich atutami jak tradycyjne i ekologiczne technologie wytwarzania. Przykładem mogą być branże spożywcze: przetwórstwo owocowo-warzywne, branża mięsna,  piekarnicza, cukiernicza, a także budownictwo ekologiczne. Siną stroną wielu firm jest także oryginalność produktów, wytwarzanych w małych seriach lub nawet unikalnych, pojedynczych sztukach, np. w rzemiośle artystycznym, wzornictwie, branży tekstylno-włókienniczej czy meblarskiej.  Zdaniem eksperta ZRP, wymienione grupy produktowe, mają duże szanse znalezienia odbiorców na rynkach nie tylko europejskich. Można zatem uznać , że mają charakter proeksportowy, chociaż niekoniecznie posiadają cechy typowo innowacyjne.