Innowacje w MŚP – zapraszamy na konferencję w Łodzi

Już we czwartek 20 września w Łodzi, odbędzie się konferencja poświęcona wdrażaniu innowacji w sektorze MŚP przy wykorzystaniu wsparcia ze środków unijnych. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką innowacyjności małych firm.

Spotkanie organizowane przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z firmą doradczą BDKM realizowane jest w ramach projektu „Innowacje – to proste!”. Projekt to odpowiedź na niski poziom innowacyjności mikro i małych firm w zakresie zarządzania, organizacji pracy oraz technologii. W pierwszym etapie realizacji przeprowadzono badania innowacyjności małych przedsiębiorstw. W kolejnych etapach, zaplanowano szkolenia dla właścicieli oraz kadry zarządzającej firm z sektora MŚP oraz seminaria dla przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, w tym izb i cechów rzemieślniczych.

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki i rekomendacje z przeprowadzonych badań, dobre praktyki we wdrażaniu innowacji przy wykorzystaniu środków europejskich oraz możliwości wspierania innowacyjności firm na płaszczyźnie krajowej i regionalnej. W czasie spotkania podane zostaną również informacje o szkoleniach dla przedsiębiorców i partnerów społecznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz przesłania wypełnionego formularza rejestracji.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu www.innowacjetoproste.pl