Inicjatywa JEREMIE. Korzystne pożyczki unijne na cele inwestycyjne

Jak informuje portal Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. udziela pożyczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz ze środków własnych.

Pożyczki udzielane są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom działającym na terenie województwa dolnośląskiego oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
 
Wysokość pożyczek wynosi od 10 000 do 100 000 złotych i udzielane są na okres do 60 miesięcy na zasadach korzystniejszych niż rynkowe.
 
Środki można przeznaczyć na:
•    Zakup, budowę lub modernizację budynków firmy,
•    Zakup wyposażenia,
•    Tworzenie dodatkowych miejsc pracy,
•    Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii,
•    Cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy.

Oferta jest ważna do wyczerpania limitu, przy czym wnioski o pożyczkę będzie można składać do 15.09.2015r.

Więcej: LINK