Informacja o stanie prac połączonych zespołów TK

 

Dnia 31 lipca br. odbyła się kolejne wspólne posiedzenie Zespołów problemowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych: ds. ubezpieczeń społecznych oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, na którym omawiano kwestie związane z zakresem podmiotowym rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych

Ponieważ w powyższej kwestii nastąpiła rozbieżność zdań, strona związkowa zaproponowała sporządzenie Informacji o stanie prac połączonych Zespołów i przedstawienie jej Prezydium TK, z prośbą o wskazanie kierunku dalszych prac.

W załączniku prezentujemy ww. Informację oraz propozycje strony związkowej dotyczące definicji pracy o szczególnym charakterze.