Informacja dot. potrzeby wykazania spadku przychodów przedsiębiorcy  w kontekście ubiegania się o dotację  wobec uzyskanych przychodów w związku z otrzymana refundacją wynagrodzeń młodocianego pracownika i  dofinansowania kosztów

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – przekazuje poniżej zamieszczony skan korespondencji Pomorskiej  Izby Rzemiosła  MSP w Gdańsku, stanowiącej odpowiedź z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (na podstawie opinii Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Finansów) na  skierowane przez Izbę zapytanie ws. wątpliwości  odnośnie uwzględniania przy stwierdzaniu wystąpienia u przedsiębiorcy spadku przychodów (o których mowa w tzw. „ustawie COVIDowej”) – zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki z ubezpieczenia społecznego młodocianych pracowników.

Istotna dla sprawy i ważna dla pracodawców – rzemieślników jest opinia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, z której wynika, że  wniosek o dotację na podstawie znowelizowanego rozporządzenia RM z 26 lutego 2021 r. pracodawca może złożyć pięciokrotnie.

Ponadto  resort wskazuje, że  jeśli przedsiębiorca nie będzie miał możliwości otrzymania  dotacji w danym miesiącu z powodu przychodów  o zwyżce, których  zadecydowało  otrzymanie refundacji wynagrodzeń lub dofinansowanie, będzie on mógł ubiegać się o dotację w kolejnym miesiącu”.

Pobierz pismo

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

tel.: 22 50 44 230

tel.: 22 50 44 397

e-mail: oswiata@zrp.pl