Info Day – organizowane przez ZRP, IMBIGS i Izbę Mazowiecką (Smocza 27)