Inflacja w październiku

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku 2014 r. pozostały na poziomie notowanym we wrześniu. W porównaniu z październikiem 2013 r. były zaś niższe o 0,6 proc.

Wpływ na sytuację we wrześniu 2014 r. miał wzrost cen ubrań i obuwia – o 3,4 proc. oraz spadek cen w transporcie o 0,8 proc. Niższa inflacja była spowodowana także spadkiem cen żywności,  transportu. Zmniejszyły się też ceny w rekreacji i kulturze, związane ze zdrowiem, łącznością  oraz innych towarów i usług. 
Zdaniem ekspertów ministerstwa gospodarki w listopadzie ceny powinny pozostać na poziomie notowanym w październiku.
Więcej: LINK