Inauguracja Forum Debaty Publicznej

– Poruszaliśmy ważne problemy, od planów związanych ze zmniejszaniem kwot na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu do uporządkowania sposobu stanowienia prawa – mówił prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik po spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim, które zainaugurowało Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski”.

Prezydent RP Bronisław Komorowski przyjął w środę 3 listopada delegację przedstawicieli organizacji przedsiębiorców. W spotkaniu wziął udział prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik oraz członkowie zarządu ZRP a także reprezentanci organizacji biznesowych m.in.: Pracodawców RP, Krajowej Izby Gospodarczej, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Związku Banków Polskich, Business Centre Club, Krajowej Rady Spółdzielczej, PKPP Lewiatan.
 
W czasie spotkania przekazano na ręce Prezydenta listę najpilniejszych spraw gospodarczych, które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczegółowiej analizy i dialogu. Największe zaniepokojenie przedsiębiorców budzi wzrost zadłużenia państwa (co może prowadzić do dalszych podwyżek podatków), brak spójnej strategii promocji Polski za granicą oraz niekorzystne zmiany w Funduszu Pracy. Powtórzono również postulat ograniczenia nadmiernej biurokracji, zmiany skomplikowanych i nie jasnych przepisów prawnych i podatkowych, a także zniesienia nierównego traktowania mikro- i małych firm.
 
Jerzy Bartnik zaapelował do prezydenta o podjęcie działań blokujących uszczuplenie środków Funduszu Pracy przeznaczanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zwiększenie środków na kształcenie młodocianych pracowników, oraz o objęcie honorowym patronatem akcji na rzecz promowania pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego.

W dyskusji wzięli także udział przedstawiciele rządu i parlamentu. Minister gospodarki Waldemar Pawlak mówił o szansach, jakie daje wdrażanie projektów energooszczędnych dla Polski. Głos zabrał także minister skarbu Aleksander Grad, który podkreślił znaczenie prywatyzacji w zwiększaniu konkurencyjności gospodarki.

– Potrzeba nam dzisiaj mądrej odwagi w mówieniu o potrzebie pogłębienia polskiego sukcesu – powiedział Prezydent Bronisław Komorowski. Podsumowując spotkanie zapowiedział, że nie będzie wyręczał rządu w jego działaniach, ale gotów jest  dyskutować z partnerami społecznymi, aby wypracować właściwe rozwiązania dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju.

Lista najpilniejszych spraw gospodarczych przedstawiona Prezydentowi RP w załączniku.
Zdjęcia dostępne w galerii LINK