Importerzy obuwia na celowniku Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego skierował apel do wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego o uregulowanie kwestii związanej z importowanym do Polski obuwiem. Sprawa dotyczy niezgodnych z normami międzynarodowymi praktyk stosowanych przez importerów.

W piśmie do ministra ZRP apeluje o objęcie importerów wprowadzających obuwie na obszar celny Unii Europejskiej obowiązkiem składania:
– oświadczenia, że wyrób nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia użytkownika, wyszczególnionych w międzynarodowych normach,
– informacji o ilości wprowadzanego obuwia, służącej,  m.in. do ustalenia tzw. opłaty utylizacyjnej.

Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie firmy wytwarzające obuwie w Polsce muszą spełniać normy unijne (REACH). Dotyczy to także producentów materiałów. Zarówno surowce pochodzenia naturalnego, jak i z tworzyw skóropodobnych, a także kleje i materiały tekstylne muszą być zgodne ze  standardami europejskimi.
Pełna treść listu do wicepremiera: LINK