III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

W Katowicach, 29 października, odbędzie się konferencja pt. „III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. CSR z punktu widzenia partnerów społecznych oraz samorządów”, organizowana przez  Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Radę do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego.

Konferencja jest jednocześnie podsumowaniem działalności Rady w latach 2011-2014.
Program spotkania podzielono na dwa bloki tematyczne: CSR w Województwie Śląskim, podczas którego zaprezentowane zostaną podjęte działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie; Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR, o której opowiedzą reprezentanci Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Więcej: LINK
Program: LINK
Rejestracja: LINK