III edycja Europejskiego Tygodnia MŚP rozpoczęta

W poniedziałek 3 października 2011 roku rozpoczęła się III edycja Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Imprezy, seminaria i konferencje zorganizowane w ramach SME Week 2011 potrwają do 9 października.

Europejski Tydzień Przedsiębiorczości odbywa się równocześnie w 37 krajach. Przedsięwzięcie ma za zadanie propagowanie przedsiębiorczości oraz informowanie o możliwościach dostępnego wsparcia dla mikro-, małych i średnich firm na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

 

Organizowane – jednocześnie – we wszystkich krajach wydarzenia, są skierowane do osób związanych ze środowiskiem biznesu, a także tych, które dopiero planują założenie własnej firmy. Stanowią one również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i do dalszego rozwoju prowadzonej działalności.

 

Zaplanowane i realizowane imprezy oraz wydarzenia promujące przedsiębiorczość zorganizowane od maja do końca listopada klasyfikowane są jako przedsięwzięcia w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP 2011. Wydarzenia należy rejestrować w „Bazie wydarzeń” Komisji Europejskiej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia imprezy, na  formularzu  zgłaszającym wydarzenie, który jest dostępny na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/sme-week

 

Wymieniona strona zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich przedsięwzięć Europejskiego Tygodnia MSP 2011.
 
Szczyt Europejskiego Tygodnia MSP 2011 i towarzysząca wystawa odbędzie się w Brukseli w dniach 6 i 7 października 2011r. Współorganizatorem imprezy jest Parlament Europejski.

Głównym organizatorem i koordynatorem Europejskiego Tygodnia MŚP 2011 jest Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej
 
Dane kontaktowe:
Narodowy Koordynator ds. Europejskiego Tygodnia MŚP
Związek Rzemiosła Polskiego
Halina Matejek – Caban
e-mail: matejek@zrp.pl
tel. 022 50 44 304

 

W załączniku wykaz imprez organizowanych w naszym kraju.