II tura naborów do Programu Cyfrowa Europa

Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Digital Europe (Cyfrowa Europa) przekazał informuje o możliwościach uczestnictwa w naborach i projektach finansowanych z unijnego programu na rzecz transformacji cyfrowej Europy. Program realizuje europejską wizję cyfrowej transformacji sektora publicznego oraz biznesu. Część tematów, na które Komisja Europejska chce przeznaczyć środki w nowych naborach to kontynuacja poprzednich naborów oraz działań legislacyjnych i strukturalnych, takich jak powołanie odpowiednich instytucji , które realizują określone zadania oraz pierwszych EDIC (konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej).

Od 4 lipca 2024 można składać wnioski w ramach naborów, które dotyczą prawie wszystkich obszarów tematycznych programu:

 • Sztuczna Inteligencja,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Zaawansowane umiejętności cyfrowe,  
 • Wdrażanie technologii cyfrowych.

Dodatkowo opublikowano nabory z obszaru Półprzewodniki.

Obecnie otwarte są następujące nabory, w których można składać wnioski do 21 listopada 2024:

 • Rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych (budżet: 55 mln euro)

Celem tego naboru jest opracowanie i realizację programów kształcenia wyższego, nabór skierowany jest przede wszystkim do uczelni wyższych.

 • Stworzenie ekosystemu połączonych w sieć Local Digital Twins w UE (budżet: 20 mln euro)

Nabór stanowi kontynuację działań dot. wspierania miast i społeczności we wdrażaniu cyfrowych platform danych oraz tworzeniu cyfrowych bliźniaków. Zadanie będzie realizowane w formule finansowania kaskadowego zarządzanego przez wybrane w wyniku naboru konsorcjum międzynarodowe. Zaplanowany na 16 września dzień informacyjny dla naboru będzie również okazją do networkingu: Link do wydarzenia.

 • Finansowanie dla realizacji projektów wielokrajowych (Multi-Country Projects) (budżet: 25 mln euro)

Realizacja wielkoskalowych Multi-Country Projects oparta jest na zapisach dokumentu unijnego Droga ku cyfrowej dekadzie i wymaga zaangażowania jak najwięcej krajów.

 • Wsparcie hubów mających za zadanie walkę ze zjawiskiem dezinformacji (European Digital Media Observatory) (budżet: 8 mln euro)

Polska została objęta działaniem hub-u pn. CEDMO (Central European Digital Media Observatory).

Do naborów w obszarze Cyberbezpieczeństwo można aplikować do 21 stycznia 2025. Obejmują one:

 • Budowę i wzmacnianie krajowych centrów operacji bezpieczeństwa (SOC), platform transgranicznych SOC oraz ekosystemu SOC – 3 nabory (budżet: 12,8 mln euro)
 • Wykorzystanie nowych technologii w celu poprawy wykrywania i zapobiegania cyberzagrożeniom (budżet: 35 mln euro)
 • Zwiększenie poziomu ochrony i odporności na zagrożenia cybernetyczne, w szczególności w przypadku dużych instalacji i infrastruktury przemysłowej (budżet: 35 mln euro)
 • Budowę potencjału oraz wzmacnianie współpracy w kontekście wdrażania legislacji unijnej w obszarze cyberbezpieczeństwa (budżet: 20 mln euro)

Naborami w obszarze Cyberbezpieczeństwo zarządzać będzie niedawno powołane Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC), które organizuje 9 lipca w Brukseli wydarzenie informacyjne i networkingowe dla ww. naborów – więcej informacji na stronie ECCC Info Day, 9 July, Brussels.

Dodatkowo przypominamy o otwartym naborze DEP dot. rozwoju europejskiego portfela tożsamości cyfrowej – o tym naborze, trwającym do 24 września, można przeczytać tu: Nabór EUDI.

Program Cyfrowa Europa przeznacza również środki na finansowanie rozwoju produkcji półprzewodników w Europie. Nabory w tym obszarze prowadzi Chips Joint Undertaking, które ogłosiło 4 lipca 4 nabory z łącznym budżetem w wysokości 325 mln euro, z czego 185 mln euro pochodzi z programu Cyfrowa Europa. Dwa z nich dotyczące ustanowienia krajowych centrów kompetencji zostały otwarte do aplikowania, a kolejne dwa dotyczące budowy tzw. Design Platform oraz linii pilotażowej zostaną otwarte w kolejnych tygodniach. Informacje o tych naborach dostępne są na portalu EU Funding & Tenders oraz na stronie: https://www.chips-ju.europa.eu/callsinfo/. Będzie można dowiedzieć się o nich więcej podczas zaplanowanych na 11-12 lipca sesji informacyjnych organizowanych przez Chips JU.

Nabory DEP skierowane są do wszystkich krajów członkowskich UE oraz tych stowarzyszonych z programem. Wnioskodawcami mogą być m.in.:

 • instytuty badawcze,
 • środowiska akademickie z uczelniami na czele,
 • MŚP,
 • start-upy z branży IT,
 • instytucje publiczne,
 • organy administracji publicznej.

Nabory prowadzi Komisja Europejska. Wnioski składa się w języku angielskim w formie elektronicznej poprzez portal Komisji: EU Funding & Tenders.

Informacje o naborach w języku polskim można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Digital Europe: Nabory.

Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Digital Europe (KPK DEP) udziela informacji o prowadzonych naborach, wspiera procesy aplikowania oraz realizacji i rozliczania dofinansowanych projektów.

Podmioty zainteresowane programem Cyfrowa Europa mogą skontaktować się z Punktem Kontaktowym poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/cppc/kpk-dep oraz mail: dep@cppc.gov.pl.