II spotkanie negocjacyjne europejskich partnerów społecznych Integrujący rynek pracy, Bruksela