II Posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

6 października 2023 w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.  Warszawie miało miejsce drugie posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP.

Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan prac nad  wsparciem z Programu Pomoc Techniczna  dla członków i członkiń komitetów monitorujących reprezentujących partnerów spoza administracji, kwestie dot. umów zawieranych z beneficjentami, propozycję ekspertyzy dotyczącej równości stron oraz obciążeń biurokratycznych, dobre praktyki w regionach (proces uzgadniania sposobu wykorzystania środków na wsparcie potencjału organizacji pozarządowych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027) oraz zagadnienia wymagające interwencji Podkomitetu na szczeblu krajowym i regionalnym.