II Ogólnopolski Tydzień Kariery

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego zapraszają do udziału w II Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Odbędzie się on w dniach 18-24 października 2010 r.

Podobnie jak w roku poprzednim – w ramach Tygodnia – zorganizowane zostaną w całej Polsce liczne wydarzenia, m.in.: konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, dni otwarte w szkołach zawodowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach kariery oraz w placówkach resortu pracy.
Działania te będą miały zasięg regionalny, lokalny oraz ogólnokrajowy. Ich głównym celem będzie popularyzowanie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery zainaugurowany zostanie 11 października 2010 roku konferencją otwierającą w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje o Ogólnopolskim Tygodniu Kariery na stronie: www.2010.tydzienkariery.pl