II Ogólnopolski Tydzień Kariery rozpoczęty!

Ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). Podobnie jak w roku ubiegłym uroczysta inauguracja odbyła się w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie w dniu 11 października 2010 roku.
Główny celem seminarium była promocja kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz prezentacja regionalnych Tygodni Kariery.

W konferencji otwierającej udział wzięli m.in.: Małgorzata Pater – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP (SDSiZ), Wojciech Kreft – wiceprzewodniczący SDSiZ, Maciej Prószyński – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, Anna Bąkiewicz z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Jerzy Bielecki z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie SDSiZ mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Adresatami i docelowymi uczestnikami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł,  każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego, m.in. mogą to być: działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje, internetowe webinaria i wykłady czy też targi, konkursy) oraz działania regionalne i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Szczegółowe informacje: LINK