II Międzynarodowa Konferencja „Energetyka XXI wieku: gospodarka, polityka, ekologia”

 

W dniach 15 – 16 października 2009 roku w Sankt-Petersburg (Sankt-Petersburskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomii i Finansów) odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja „Energetyka XXI wieku: gospodarka, polityka, ekologia”. Podczas spotkania poruszane będą m.in.: globalne problemy energetyki; Energetyka i geopolityka w warunkach kryzysu gospodarczego; Kryzys gospodarczy a bezpieczeństwo energetyczne; Energooszczędność i ekologiczne problemy energetyki.